Skoči na glavno vsebino

Strojni tehnik

Naziv izobrazbe: strojni tehnik

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Stopnja izobrazbe: 5. stopnja (V.)

Šola z bogato tradicijo.
Športnikom prijazna šola.
V programu strojni tehnik del pouka izvajajo strokovnjaki iz lokalnih podjetij.

Opis

V programu strojni tehnik pouk poteka v splošnih in specializiranih učilnicah. V prvih dveh letnikih pa se praktični pouk štiri ure na teden izvaja tudi v šolskih delavnicah. Poleg tega morajo dijaki strnjeno opraviti tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). V drugem letniku traja dva tedna, v tretjem in četrtem letniku pa tri tedne. Običajno ga opravljajo v okolici svojega kraja bivanja, lahko pa se odločijo za opravljanje delovne prakse v tujini, kjer se pod okriljem evropskega programa Erasmus+ udeležijo mednarodnih izmenjav. Strojni tehniki so bili v zadnjih letih na praksi v Španiji, Angliji in Nemčiji.

Veliko pozornosti namenjamo tudi sodelovanju z lokalnimi podjetji na Jesenicah. Del praktičnega pouka namesto v šoli izvedemo v podjetih. Nekatere vsebine iz strokovnih modulov na šoli predavajo gostujoči strokovnjaki iz podjetij. Na ta način omogočamo direkten prenos znanja iz prakse v gospodarstvu v šolo. Dijaki v okviru strokovnih modulov, projektnih dni in ekskurzij v času izobraževanja na SŠ Jesenice obiščejo več različnih podjetij (Acroni, KOV, Hidria, Sumida, Plamen Kropa, Sava …). Tako se lažje odločijo, v katerem delu strojništva se želijo zaposliti.

V četrtem letniku programa strojni tehnik lahko dijaki izberejo izbirni predmet avtomatizacija in robotika, kjer se seznanijo s svetom robotike.

V zadnjih letih smo okrepili sodelovanje tudi z drugimi zunanjimi partnerji. Tako z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske sodelujemo pri vsebinah iz podjetništva. Zagotavljajo nam kakovostne predavatelje s praktičnimi izkušnjami, ki sodelujejo pri pouku. Z mednarodnim društvom Alpe Adria Green sodelujemo pri vsebinah električne mobilnosti. Z Javno agencijo SPIRIT Slovenija sodelujemo v okviru projekta Mladim se dogaja v obliki Start-up vikenda podjetništva. V okviru projekta smo v letošnjem šolskem letu na šoli izvedli Vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij oz. drugih organizacij s strani dijakov.

Da v programu strojni tehnik delamo dobro tudi pri splošnih in strokovno teoretičnih predmetih, dokazujeta diamantni maturant in zlata maturantka v zadnjih dveh letih. Diamantni maturant je postal tudi zmagovalec državnega tekmovanja v matematiki srednjih tehniških in strokovnih šol.

Vsebina poklicne mature

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • strokovna znanja iz strojništva,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Predstavitev šole

Preveri še ostale programe, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.

Dostopnost