Zaposleni

Vodstvo šole
Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.
ravnateljica
Petra Naglič, univ. dipl. ekon.
pomočnica ravnateljice
Pedagoško osebje
Ivančica Adamek
ŠVZ
Petra Alič
DTPt, GERV, OZN, PPt, PRA, PRA1, PSIV
Branko Arko
LM, MHSP, OG, OT, PP, RSNP, VILP
Marta Bajc
KOV, PLD, SIZ, ŠZO, USIP
Romina Bernard
AFM, BIO, NAR
Tomaž Bernard
ŠVZ, ŠZZ
Karmen Brezovnik
ANG
Bojan Brun
ŠVZ
Sonja Colja
DOT, GEO, GEOE
Melita Čelesnik
ŠVZ, ŠZO, ŠZZ
Bojan Frelih
DKE, GRA, MHS, MVS, OPM, RSN, ST, UKN
Urška Galzinja
PSI, RUP, VES
Silvana Gasar
PSI
Tomislav Gerbec
CNC, PMD, RPT, TK
Urša Gluščič
SLO
Mirjana Huljev
GUM, UME, USII
Božo Intihar
DKEp, IETp, PEMp
Meta Jug
SZ, KVZ, KZN, ZNB, ZNP, ZVD, ZZK
Andrej Kajfež
GRA, MEK, SEV, TD, TK, TS, USN, VIL
Irena Klinar Hajdinjak
MAT
Barbara Kodrič
MAT, MOT
Anuška Kokalj
IKT, INF
Sara Koren
DRU, ZGO
Maja Krajnik
PRA, PRA1, VZOp, ZNB.ZPG, ZNO
Iris Kučina
ANG
Matjaž Markič
DKEp, LM, OG, OT, PP, SEVP
Marisa Monti
LUM, UME, USIL, VLU
Petra Naglič
IKTO, MAT, OIP, PIO, POD
Bine Novak
MHSP, MOPPp, PP, SGTP, USNP, VPM
Nevenka Novak
SLO, USIJ
Mateja Petrovčič
GERV, PRA, PRA1, PSIV, TŽAp
Ines Rajgelj
ANG
Marjeta Rakar Gnilšak
HGE, HMB, KEM, KOT, NOT, OKM, VZO
Ljubica Ravnikar
GERV, PRA, PRA1, PSIV, TŽAp
Ana Retuznik
IGO, KOV, PPO, org. PUD
Maja Ručigaj
ANG
Nancy Luisa Sirc
GOT, KOV, USIG, USII
Kristina Sodja
AFM, KEM, MTE, NAR, OKE, SOC
Klaudija Ana Sotlar
DOT, NEM, SOC, VES
Renata Stare
SLO
Barbara Starič
MAT
Dalibor Šolar
FIZ, FZN, MAT
Maja Štempihar
PRA, PRA1, TŽAp, TŽAt, ZNB.ZIB, ZNG, ZNV
Miran Štempihar
JIZ, SLO, USIJ
Marjan Teran
EKO, OPM, SGT, ST, TEH, VZD, org. PUD
Andreja Vehar Jerman
ENS, IET, NKO, TKV, TS, URE
Nataša Vester Trseglav
GUM, USII
Monika Vogelnik
GERV, PRA1, PSIV, SZ, SZp, TŽAp, TŽAt, org. PUD
Matjaž Zaplotnik
SLO
Katja Zupan
GOT, USIG, USII
Metka Žnidar
LIZ, UME, UMZ, ZGO
Ostalo osebje
Barbara Bezenšek
laborantka BIO, FIZ, KEM
Toni Čebulj
organizator izobraževanja odraslih
Mateja Egart
knjižničarka
Božo Intihar
vzdrževalec računalniške opreme
Matjaž Janc
hišnik
Azira Kozjek
svetovalna delavka
Staša Potočnik
administratorka
Karmen Robič
tajnica VIZ
Darja Šoklič
računovodkinja
Petra Teraž
organizatorka izobraževanja odraslih
Nataša Vrtačnik
multiplikatorka SIMS
Monika Čivčič, Sabina Habibović, Džehva Halilović, Mirsada Milijašević, Aiša Šumež
čistilke