Zaposleni

Vodstvo zavoda
Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.
ravnateljica
Petra Naglič, univ. dipl. ekon.
pomočnica ravnateljice
Pedagoško osebje
Ivančica Adamek
ŠVZ
Petra Alič
DTPt, OZN, PPt, PRA, PPB, PPS
Branko Arko
OG, OT, PP, RSNP, VILP
Marta Bajc
KOV, PLD, SIZ, ŠZO, USIP
Romina Bernard
AFM, BIO, HGE, MTE, NAR, HGE
Tomaž Bernard
ŠVZ
Karmen Brezovnik
ANG
Sonja Colja
DOT, GEO, GEOE
Melita Čelesnik
GZR, ŠVZ, ŠZO
Mateja Denžič Kovačič
PPS, PPB, TŽAt, TŽAp
Bojan Frelih
DKE, GRA, MVS, OPM, RSN, ST, UKN
Urška Galzinja
OKEK, PSI, RUP, SZ, USIJ
Tomislav Gerbec
CNC, PMD, RPT, TK
Urša Gluščič
SLO
Mojca Gubanc
PSI
Mirjana Huljev
GUM, UME, USII
Božo Intihar
IETp, INF, MHS, PEMp
Meta Jug
SNO, SZ, KVZ, KZN, ZNB, ZVD, ZZK
Andrej Kajfež
MEK, OT, SEV, TD, TKV, TS, USN, VIL
Irena Klinar Hajdinjak
MAT
Barbara Kodrič
MAT, MOT
Anuška Kokalj
IKT, INF
Sara Koren
DRU, ZGO
Maja Krajnik
PRA1, ZNO
Iris Kučina
ANG
Matjaž Markič
LM, SEVP
Bojana Martinčič
ŠVZ
Marisa Monti
LIZ, LUM, UME, USIL, VLU
Petra Naglič
MAT, OIP, PIO, POD
Bine Novak
LM, MOPPp, PP, SGTP, USNP
Nevenka Novak
SLO, USIJ
Ines Rajgelj
ANG
Marjeta Rakar Gnilšak
AFM, HGE, KEM, KOT, NOT, VZO
Ljubica Ravnikar
PPB, PPS, PRA1, TŽAp
Ana Retuznik
IGO, KOV, PPO, org. PUD
Maja Ručigaj
ANG
Nancy Luisa Sirc
GOT, USIG, USII
Jernej Smolej
USII, UME
Kristina Sodja
AFM, BIO, GZR, KEM, MTE, NAR, OKE
Klaudija Ana Sotlar
DOT, DRU, NEM, SOC, VES
Renata Stare
SLO
Barbara Starič
MAT
Dalibor Šolar
FIZ, FZN, MAT
Maja Štempihar
DOSt, PRA1, TŽAp, TŽAt, ZNB.ZIB, ZNV
Miran Štempihar
JIZ, SLO, USIJ
Marjan Teran
EKO, LM, OPM, SGT, ST, TEH, VZD, org. PUD
Andreja Vehar Jerman
ENS, IET, NKO, TKV, URE
Nataša Vester Trseglav
PZB, USII
Monika Vogelnik
NKN, PPB, PPS, TŽAp, org. PUD
Matjaž Zaplotnik
SLO
Katja Zupan
GOT, USIG, USII
Ostalo osebje
Barbara Bezenšek
laborantka in org. šolske prehrane
Toni Čebulj
organizator izobraževanja odraslih
Mateja Egart
knjižničarka
Mojca Gubanc
koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami
Matjaž Janc
hišnik
Azira Kozjek
svetovalna delavka
Staša Potočnik
administratorka
Aleš Ravnik
vzdrževalec računalniške opreme
Danijela Rihtarič
tajnica VIZ
Darja Šoklič
računovodkinja
Petra Teraž
organizatorka izobraževanja odraslih
Monika Čivčič, Sabina Habibović, Mahira Jusić, Mirsada Milijašević, Aiša Šumež
čistilke