Zaključni izpit

Šolska komisija za zaključni izpit je za šolsko leto 2021/22 sprejela naslednji terminski načrt za predmet Izdelek oziroma storitev in zagovor:

Datum

Aktivnost

ob pričetku pouka Poziv za predlaganje Izdelka z zagovorom
do 30. 09. 2021 Zbiranje predlogov za Izdelek z zagorom
do 10. 10. 2021 Pregled in potrditev predlogov
do 20. 10. 2021 Objava seznama na oglasni deski
do 10. 11. 2021 Prijava kandidatov
do 20. 11. 2021 Možne spremembe
do 30. 11. 2021 do 16. 01. 2022 Potrditev na ŠK ZI
do 15. 01. 2022 Izdaja pisnega sklepa kandidatu
do 25. 5. 2022 Pripravljalna dela
Koledar ZI Izpiti
po razporedu Zagovor

Kandidat, ki ne odda poročila tajnici za zaključne izpite, ne more opravljati zagovora Izdelka oziroma storitve z zagovorom.

Jesenski izpitni rok

Datum

Aktivnost

torek, 23. 8. 2022 Slovenščina - pisno
sreda, 24. 8. 2022 Zagovor izdelka
petek, 26. 8. 2022 Slovenščina - ustno

Tajnica zaključnega izpita: Barbara Bezenšek

Govorilne ure: