Zaključni izpit

Šolska komisija za zaključni izpit je za šolsko leto 2020/21 sprejela naslednji terminski načrt za predmet Izdelek oziroma storitev in zagovor:

Datum

Aktivnost

do 30. 9. 2020 Poziv za predlaganje tem
do 30. 10. 2020 Zbiranje predlogov tem
do 13. 11. 2020 Pregled in potrditev predlogov tem
do 20. 11. 2020 Objava seznama tem na oglasni deski
do 18. 12. 2020 Prijava kandidata
do 8. 1. 2021 Možne spremembe
do 31.1.2021 Izdaja pisnega sklepa kandidatu
bo potekal prilagojeno Pripravljalna dela
do 21. 5. 2021 Oddaja poročila
7. 6. 2021 ob 9.00 Slovenščina - pisno
od 8. 6. do 19. 6. 2021 Zagovor

Kandidat, ki ne odda poročila tajnici za zaključne izpite, ne more opravljati zagovora Izdelka oziroma storitve z zagovorom.

Spomladanski izpitni rok

Datum

Aktivnost

Ponedeljek, 7. 6. 2021 Slovenščina - pisno

Jesenski izpitni rok

Datum

Aktivnost

Torek, 24. 8. 2020 Slovenščina - pisno
Tajnica zaključnega izpita: Barbara Bezenšek

Govorilne ure: