Pomočnik v tehnoloških procesih

Naziv izobrazbe: pomočnik / pomočnica v tehnoloških procesih
Trajanje izobraževanja: 2 leti
Stopnja izobrazbe: 3. stopnja (III.)

Pogoji za vpis: uspešno končanih najmanj 7 razredov osnovne šole oz. končana osnovna šola s prilagojenim programom.

Opis poklica:

Pomočnik v tehnoloških procesih je usposobljen za enostavna dela na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke. Obvlada osnove elektrotehnike, električnih inštalacij in strojev. Pri delu mora biti zanesljiv, redoljuben in ima dobro razvite ročne spretnosti. Delo, ki ga opravlja, zahteva pozitiven odnos do racionalne rabe energije, varstva pri delu in ekologije.

Možnost zaposlitve:

  • v vseh industrijskih panogah,
  • v trgovini,
  • v obrti.

Možnost nadaljnjega izobraževanja:

Po uspešno zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja ali srednjega strokovnega izobraževanja.

Vsebina zaključnega izpita:

  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Video predstavitev: