Skoči na glavno vsebino

Pomočnik v tehnoloških procesih

Naziv izobrazbe: pomočnik v tehnoloških procesih

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Stopnja izobrazbe: 3. stopnja (III.)

Pogoji za vpis: uspešno končanih najmanj 7 razredov osnovne šole oz. končana osnovna šola s prilagojenim programom.

Manjša šola s pristnimi medosebnimi odnosi.
Šola z bogato tradicijo.
Športnikom prijazna šola.

Opis

V program pomočnik v tehnoloških procesih se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno končali najmanj sedem razredov osnovne šole oz. končali osnovno šolo s prilagojenim programom. Gre za program, kjer se izvajajo vsebine iz strojništva. Pomočnik v tehnoloških procesih se usposobi za enostavna dela na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke. V predmetniku programa sta tudi angleščina in osnove komuniciranja. Poleg praktičnega pouka v šoli morajo dijaki opraviti tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). V drugem letniku gredo tako za štiri tedne na prakso v podjetje.

Tudi dijake v tem programu poskušamo čim bolj vključiti v dejavnosti, ki potekajo na šoli. V času šolanja veliko pozornosti namenjamo tudi interesnim dejavnostim: športnim dnevom (pohodi, rolanje, kolesarjenje, smučanje, rafting, golf…), kulturnim dnevom (obisk gledaliških in filmskih predstav), naravoslovnim dnevom (letos so sadili drevesa na Mežakli) in strokovnim ekskurzijam (obisk sejmov, podjetij…).

Ko dijaki zaključijo program pomočnik v tehnološkem procesu, lahko izobraževanja nadaljujejo v poklicnih programih.

 

Možnost zaposlitve:

  • v vseh industrijskih panogah,
  • v trgovini,
  • v obrti.

Možnost nadaljnjega izobraževanja:

Po uspešno zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja ali srednjega strokovnega izobraževanja.

Vsebina zaključnega izpita

  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Predstavitev šole

Preveri še ostale programe, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.

Dostopnost