Skoči na glavno vsebino

Mehatronik operater

Naziv izobrazbe: mehatronik operater

Trajanje izobraževanja: 3 leta

Stopnja izobrazbe: 4. stopnja (IV.)

Dijaki prakso lahko opravljajo v tujini.
Šola z bogato tradicijo.
Športnikom prijazna šola.

Opis

V programu mehatronik operater pouk poteka v splošnih in specializiranih učilnicah. Gre za poklicni program, kjer se izvajajo tako vsebine iz strojništva kot elektrotehnike in računalništva. Poleg praktičnega pouka v šoli, morajo dijaki opraviti tudi praktično usposabljanje v podjetju (PUD). V prvem in drugem letniku traja tri tedne, v tretjem letniku pa so dijaki na praksi v podjetju celotno prvo polletje. Običajno jo opravljajo v okolici svojega kraja bivanja, lahko pa se odločijo za opravljanje delovne prakse v tujini, kjer se pod okriljem evropskega programa Erasmus+ udeležijo mednarodnih izmenjav. V lanskem šolskem letu smo bili v Nemčiji. Dijaku tretjega letnika iz programa mehatronik operater je prav ta izkušnja pomagala do zaposlitve.

Veliko pozornosti namenjamo tudi sodelovanju z lokalnimi podjetji na Jesenicah. Del praktičnega pouka namesto v šoli izvedemo v lokalnem podjetju, kjer se dijaki lahko spoznajo z najsodobnejšimi napravami, ki jih trenutno uporabljajo v industriji.

V zadnjih letih smo okrepili sodelovanje tudi z drugimi zunanjimi partnerji. Tako z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske sodelujemo pri vsebinah iz podjetništva. Z mednarodnim društvom Alpe Adria Green sodelujemo pri vsebinah električne mobilnosti. Z Javno agencijo SPIRIT Slovenija sodelujemo v okviru projekta Mladim se dogaja v obliki Start-up vikenda podjetništva. V okviru projekta smo v letošnjem šolskem letu na šoli izvedli Vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij oz. drugih organizacij s strani dijakov.

Mehatroniku operaterju naj bi privzgojili občutek za sredstvo, s katerim dela – da ga bo znal vzdrževati, poslušati, opravljati preventivne preglede ter občutek za profesionalen odnos do sodelavcev in morebitnih zunanjih strank. Poseben poudarek pa je tudi na privzgoji zavesti za proces vseživljenjskega učenja, saj se tehnologija izredno hitro spreminja.

Ko dijaki zaključijo program mehatronik operater, se lahko vpišejo v nadaljevalni dvoletni program tehnik mehatronike (v Kranju) ali strojni tehnik.

Vsebina zaključnega izpita

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Predstavitev šole

Preveri še ostale programe, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.

Dostopnost