Mehatronik operater

Naziv izobrazbe: mehatronik operater
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Stopnja izobrazbe: 4. stopnja (IV.)
Dijaki oziroma vajenci, ki bodo zaključili izobraževalni program, se bodo predvidoma zaposlovali na delovnih mestih sedanjih vzdrževalcev. Dela, ki bi naj jih opravljal mehatronik operater, so izraz potreb gospodarstva in so v grobem opredeljena kot: upravljanje delovnih sredstev v proizvodnji, preventivno vzdrževanje (čiščenje in mazanje), sodelovanje v TPM procesu, poznavanje standardov kakovosti, poznavanje koncepta Poka Yoke, poznavanje koncepta 5S, poznavanje osnov krmilnikov, popravilo pnevmatičnih strojev in naprav, vzdrževanje in popravila pnevmatičih pripravnih grup, menjava raznih jermenov, ležajev, tekočih trakov, nastavitve strojev in naprav, varjenje strojnih delov, popravilo in vzdrževanje hidravličnih agregatov, akumulatorjev, črpalk, varnostnih ventilov, izdelava in vzdrževanje pnevmatičnih in hidravličnih cevovodov, preventivni pregledi in mazanje strojev in naprav, fine nastavitve, popravilo grelcev, kaloriferjev, razna ključavničarska manjša popravila, brušenje, demontaže, izdelava razne kovinske galanterije po delovnem nalogu, čiščenje strojnic, klim, ventilatorjev, pomoč pri demontaži in montaži elektro motorjev, čiščenje rezervnih delov, delavnice, delovnega mesta in odstranjevanje odpadkov, preverjanje pokazateljev na parnih vodih in zrakovodih, menjava olj, oljnih filtrov ter čiščenje rezervoarjev, vsakodnevno poročanje o stanju delovnih sredstev, preizkus varnostnih naprav, vodenje dnevnikov za TPM, pretakanje odpadnega olja, čiščenje okolice in delavnice.

Mehatroniku operaterju pa naj bi v prvotni meri privzgojili občutek za sredstvo, s katerim dela – da ga bo znal vzdrževati, poslušati, opravljati preventivne preglede ter občutek za profesionalen odnos do sodelavcev in morebitnih zunanjih strank. Poseben poudarek pa je tudi na privzgoji zavesti za proces vseživljenjskega učenja, saj se tehnologija izredno hitro spreminja.

Vsebina zaključnega izpita:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Video predstavitev: