Svet zavoda

Sestava sveta zavoda
Tonček Čebulj
predsednik
Sara Koren
namestnica predsednika
Anže Benet
član
Tomaž Bernard
član
Stanislav Jakelj
član
Rafaela Jaklič
članica
Petra Lavtižar
članica
Bojan Malej
član
Marjan Teran
član
Žana Todorovič Goričan
član
Sonja Tušar
članica
Katja Zupan
članica
Igor Živanović
član