Vpis v 1. letnik

Navodila za vpis – šolsko leto 2021/2022

  • 1. Prijavo oddate do 2.4.2021 (učenci in starši izpolnijo obrazec »prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (PDF)« in oddajo svetovalni delavki v OŠ, ki pošlje prijavo na Srednjo šolo Jesenice).
  • 2. Javna objava števila prijav 8.4.2021 na spletnih straneh MIZŠ.
  • 3. Prenos prijav do 22.4.2021 (kdor se premisli dvigne prijavo in jo odnese/pošlje v drug program/šolo).
  • 4. Do 27.5.2021 obvestilo o omejitvi, v primeru, da je preveč kandidatov.
  • 5. Vabila k vpisu – prvi teden junija 2021.
  • 6. Vpis od 16.6.2021 do 21.6.2021 (točen datum in ura bosta napisana na vabilu k vpisu).
  • 7. 1.7.2021 objava prostih mest na spletni strani MIZŠ.
  • 8. Možen vpis do 31.8.2021 na še prosta mesta.

Vir: Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik (PDF)

 

Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na šolsko svetovalno službo.

Predstavitev šole

Kratka predstavitev programov, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.