Skoči na glavno vsebino

GDPR – varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Srednji šoli Jesenice je dostopna po telefonu na številki 04 280 40 06 in po elektronski pošti na naslovu cbibc@fpxe.fv oz. na naslovu Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.

Starši, dijaki in drugi, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela, Srednja šola Jesenice obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali dijaka ali drugega posameznika.

Več

Dostopnost