Šolski sklad

Upravni odbor šolskega sklada:

  • v soglasju s svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom po oddelkih in za zavod v celoti,
  • sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
  • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
  • skrbi za promocijo sklada,
  • odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb,
  • odloča o pritožbah.
Sestava upravnega odbora
Barbara Kodrič
predstavnica šole, predsednica
Sonja Colja
predstavnica šole
Nevenka Novak
predstavnica šole
Mirela Bektašević
predstavnica sveta staršev
Saša Smolej
predstavnica sveta staršev
Dijana Čvorović Struna
predstavnica sveta staršev
Arelis Ibrahimović
predstavnik dijaške skupnosti
Za nakazana sredstva se najlepše zahvaljujemo.
Kontakt: barbara.kodric@ssj-jesenice.si