Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

 

  Novice in obvestila

EKO dan - petek, 27. 10. 2017 uredil: Andreja Vehar Jerman, Datum objave: Petek, 27 Oktober 2017 10:25

PROGRAM AKTIVNOSTI

PREDŠOLSKA VZGOJA

A. Čistilna naprava: dijaki 2.AV in 2.BV so si ogledali centralno čistilno napravo Jesenice na Slovenskem Javorniku. Seznanili so jih z delovanjem čistilne naprave in njeno vlogo pri skrbi za čisto in zdravo okolje. Tematika je vezana na ločevanje odpadkov, ki ga spoznavajo pri pouku biologije, saj se žal v odtokih znajdejo številne stvari, ki sodijo v ustrezne zabojnike za ločevanje odpadkov. Dijaki so lahko tudi videli, kaj vse se zaradi neodgovornega ravnanja z odpadki znajde v odtokih in nato seveda tudi v rekah in zagotovo bo to vsaj malo vplivalo tudi na njihovo ravnanje z odpadki.
Dijake sva spremljali: Barbara Bezenšek in Romina Bernard.


B. Bodoče vzgojiteljice in vzgojitelji so del eko dneva preživeli tudi v šoli, kjer so se zabavali ob izdelavi »eko igrač«. Pri izdelavi igrač so uporabili materiale, ki bi se sicer znašli v koših. Igrače bodo uporabili tudi pri izvajanju prakse v vrtcih, kjer bodo lahko izvedli podobno delavnico izdelovanja igrač, kot so jo doživeli sami. Mentorici: Metka Žnidar in Marisa Monti.


STROJNI TEHNIK

A. Dijaki strojne usmeritve so risali načrte za izdelavo »eko otoka«, ki bo lociran v prvem nadstropju Srednje šole Jesenice. Posebna komisija bo izbrala najboljšo skico, avtor bo nato skico še dovršil, po njej pa bo nastal »eko otok«, ki ga bodo izdelali pri praktičnem pouku. Mentor: Andrej Kajfež

B. Ogledali si bodo še zbirni center za ločevanje odpadkov, kje se bodo seznanili s tem, kako preko odgovornega ravnanja z odpadki varovati naravo. Ogledali si bodo tudi različne nevarne odpadke in spoznali, kako se jih odgovorno znebimo. Spremljata: Marjeta Rakar Gnilšak in Kristina Sodja

Organizatorka dejavnosti: Romina Bernard, prof.


nazaj   Celoten arhiv

Skupine novic

383 Splošno

Zaznamki

EKO dan - petek, 27. 10. 2017 EKO dan - petek, 27. 10. 2017 EKO dan - petek, 27. 10. 2017 EKO dan - petek, 27. 10. 2017 EKO dan - petek, 27. 10. 2017 EKO dan - petek, 27. 10. 2017

Na vrh strani