Zaposleni

Vodstvo zavoda
Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.
ravnateljica
Petra Naglič, univ. dipl. ekon.
pomočnica ravnateljice
Pedagoško osebje
Ivančica Adamek
ŠVZ
Petra Alič
DTPt, PPp, PPt, PPB
Branko Arko
OG, OT, OTp, PP, RSNP, VILP
Marta Bajc
PLD, PLDv,SIZ, ŠZO, USIP, USIPp
Romina Bernard
AFM, BIO, NAR, NKN
Tomaž Bernard
ŠVZ
Karmen Brezovnik
ANG
Melita Čelesnik
GZR, ŠVZ, ŠZO
Bojan Frelih
DKE, GRA, MVS, ONM, RSN, ST, UKN
Urška Galzinja
SZ, SZp
Tomislav Gerbec
CNC, PMD, RPT, TK, TKv
Urša Gluščič
SLO, UMZ
Mirjana Huljev
GUM, UME, USII
Božo Intihar
IET, IETp, INF, MHS, PEMp
Meta Jug
KVZ, MPZ, SNO, SZ, ZNB, ZNP, ZZK
Andrej Kajfež
OTp, PUD, SEV, SEVp, TD, TK, TKV, TS, USN, VIL
Irena Klinar Hajdinjak
MAT
Tjaša Kocijančič
DRU, GEO
Barbara Kodrič
MAT, MOT, MOTp
Anuška Kokalj
IKT, INF
Azira Kozjek
PSI, RUP
Maja Krajnik
KZN, PPB, ZNG, ZNO, ZNOp
Iris Kučina
ANG
Patricija Majdič
DTPt, OZN, SZ, TŽAp, ZNE
Bojana Martinčič
ŠVZ
Marisa Monti
LIZ, LUM, UME, USIL, VLU, VLUv
Petra Naglič
OIP, PIO, POD
Bine Novak
LM, MOPPp, PP, SGTP, USNP
Nevenka Novak
SLO
Ines Rajgelj
ANG
Marjeta Rakar Gnilšak
AFM, KEM, KOT, NOT, OKM, VZO
Ljubica Ravnikar
PPB, PPS, TŽAp
Ana Retuznik
IGO, IGOp, KOV, PPO, VES
Maja Ručigaj
ANG
Nancy Luisa Sirc
GOT, GOTp, USIG, USIGp, USII
Jasmina Slapar
SLO
Jernej Smolej
PZB, USII
Kristina Sodja
AFM, BIO, GZR, KEM, NAR, OKE
Klaudija Ana Sotlar
DOT, DOTp, DRU, NEM, OKEK, SOC, VES
Barbara Starič
MAT, MATp
Dalibor Šolar
FIZ, FZN, MAT, MATp
Maja Štempihar
DOSt, PPB, TŽAp, ZNE, ZNI, ZNV
Miran Štempihar
JIZ, SLO, USIJ
Marjan Teran
EKO, ONM, SGT, SGTP, ST, TEH, VZD
mag. Andreja Vehar Jerman
ENS, MAT, MEK, NKO, TS, URE
Nataša Vester Trseglav
Monika Vogelnik
NKN, PPB, PPS, TŽAp
Matjaž Zaplotnik
SLO
Katja Zupan
GOT, GOTp, USIG, USIGp, USII
Ostalo osebje
Barbara Bezenšek
laborantka in org. šolske prehrane
Gaja Čebulj
svetovalna delavka
Toni Čebulj
organizator izobraževanja odraslih
Mateja Egart
knjižničarka
Matjaž Janc
hišnik
Staša Potočnik
administratorka
Aleš Ravnik
vzdrževalec računalniške opreme
Danijela Rihtarič
tajnica VIZ
Jasmina Slapar
koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami
Darja Šoklič
računovodkinja
Petra Teraž
organizatorka izobraževanja odraslih
Monika Čivčič, Sabina Habibović, Mahira Jusić, Mirsada Milijašević, Aiša Šumež
čistilke