Predšolska vzgoja

Naziv izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok Trajanje izobraževanja: 4 leta Stopnja izobrazbe: 5. stopnja (V.)
Opis poklica: Najpomembnejše za vzgojitelja predšolskih otrok je veselje do dela z otroki, sposobnost dobrega komuniciranja in obvladovanje socialnih veščin. Biti mora socialno odgovoren, imeti organizacijske sposobnosti, telesne spretnosti. Poleg splošnih predmetov, si dijaki v strokovnih modulih pridobijo še znanja, ki jih bodo potrebovali v svojem poklicu. Dijaki znanje, ki ga pridobijo v šoli, uporabijo pri praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, kjer se vključijo v vsakodnevno delo in se tako spoznajo s svojim bodočim poklicem. Dijaki se po uspešno opravljeni poklicni maturi zaposlijo v javnih in zasebnih vrtcih, vzgojnih zavodih za otroke z motnjami v razvoju … Po opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje na Pedagoški fakulteti na triletnem programu predšolske vzgoje ali na drugih fakultetah v skladu z razpisnimi pogoji.
Vsebina poklicne mature:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Video predstavitev:

Predstavitev šole

Poglej si še ostale programe, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.