Svet zavoda

Sestava sveta zavoda
Tonček Čebulj
predsednik
Sara Koren
namestnica predsednika
Anže Benet
član
Tomaž Bernard
član
Stanislav Jakelj
član
Darja Kramar
članica
Marija Vengar
članica
Bojan Malej
član
Marjan Teran
član
Arelis Ibrahimović
član
Sonja Tušar
članica
Katja Zupan
članica
Zala Sernel
članica