Vpis v 1. letnik

Navodila za vpis – šolsko leto 2021/2022

1. Prijavo oddate do 2.4.2021 (učenci in starši izpolnijo obrazec »prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (PDF)« in oddajo svetovalni delavki v OŠ, ki pošlje prijavo na Srednjo šolo Jesenice).

2. Javna objava števila prijav 8.4.2021 na spletnih straneh MIZŠ.

3. Prenos prijav do 22.4.2021 (kdor se premisli dvigne prijavo in jo odnese/pošlje v drug program/šolo).

4. Do 27.5.2021 obvestilo o omejitvi, v primeru, da je preveč kandidatov.

5. Vabila k vpisu – prvi teden junija 2021.

6. Vpis od 16.6.2021 do 21.6.2021 (točen datum in ura bosta napisana na vabilu k vpisu).

7. 1.7.2021 objava prostih mest na spletni strani MIZŠ.

8. Možen vpis do 31.8.2021 na še prosta mesta.

Vir: Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik (PDF)

 

Oglejte si video predstavitve programov na Srednji šoli Jesenice.

Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na šolsko svetovalno službo.