Vpis v 1. letnik

Spodnja meja za vpis v program predšolske vzgoje je 111 točk.

Prijavnica in prosta mesta za drugi krog izbirnega postopka so dosegljivi tukaj.

Izpolnjeno prijavnico za drugi krog je potrebno vrniti na elektronski naslov azira.kozjek@ssj-jesenice.si do 24. 6. 2022.

Navodila za vpis – šolsko leto 2022/23

  • 1. Prijavo oddate do 4. 4. 2022 (učenci in starši izpolnijo obrazec »prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (PDF)« in oddajo svetovalni delavki v OŠ, ki pošlje prijavo na Srednjo šolo Jesenice).
  • 2. Javna objava števila prijav 8. 4. 2022 na spletnih straneh MIZŠ.
  • 3. Prenos prijav do 25. 4. 2022 (kdor se premisli dvigne prijavo in jo odnese/pošlje v drug program/šolo).
  • 4. Do 27. 5. 2022 obvestilo o omejitvi, v primeru, da je preveč kandidatov.
  • 5. Vabila k vpisu – prvi teden junija 2022.
  • 6. Vpis od 16. 6. 2022 do 21. 6. 2022 (točen datum in ura bosta napisana na vabilu k vpisu).
  • 7. 4. 7. 2022 objava prostih mest na spletni strani MIZŠ.
  • 8. Možen vpis do 31. 8. 2022 na še prosta mesta.

Vir: Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik (PDF)

 

Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na šolsko svetovalno službo.

Predstavitev šole

Kratka predstavitev programov, ki jih izvajamo na Srednji šoli Jesenice.