Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Upravni odbor šolskega sklada

  • v soglasju s svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom po oddelkih in za zavod v celoti,
  • sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
  • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
  • skrbi za promocijo sklada,
  • odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb,
  • odloča o pritožbah.
                                        SESTAVA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA SŠJ

Barbara Bezenšek

predstavnica šole, predsednica

Sonja Colja

predstavnica šole

Nevenka Novak

predstavnica šole

Mirela Bektašević

predstvnica sveta staršev

Saša Smolej

predstvnica sveta staršev

Dijana Čvorović Struna

predstvnica sveta staršev

Juš Dobravec

predstavnik dijaške skupnosti


Za nakazana sredstva se najlepše zahvaljujemo!

Kontakta: 
 Barbara Bezenšek                               

Na vrh strani