Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

  Svetovalna služba

Svetovalna delavka: Azira Kozjek, univ. dipl. psih.
Karierna svetovalka za vseživljensko karierno orientacijo
  telefon: 04 581 31 16
e-naslov: azira.kozjek@guest.arnes.si

Svetovalna delavka opravlja naslednje dejavnosti:

 • vpis in sprejem novincev;
 • pomoč pri učnih težavah (metode učenja),
 • svetovanje za osebni in socialni razvoj;
 • svetovanje pri osebnih stiskah;
 • poklicno usmerjanje, svetovanje in spremljanje (razgovori, testiranje);
 • izvajanje preventivnih programov (program pozitivnega samovrednotenja mladostnikov, tehnike sproščanja, delavnice pozitivnega mišljenja …)
 • organiziranje različnih delavnic in predavanj za dijake, starše
 • mentorstvo prostovoljcem;
 • delo z nadarjenimi;
 • sodelovanje z razrednimi skupnostmi;
 • svetovanje pri načinu razreševanja perečih šolskih problemov dijakov;
 • priprava in organizacija predavanj in delavnic za starše;
 • operativne analize za potrebe šole ( analiza uspeha, kvaliteta učenja, šolska klima, vpisna problematika, analiza učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela …)
 • predlogi za oblikovanje oddelkov;
 • sodelovanje pri pripravi informativnih dni;
 • organizacija predavanj in delavnic za učitelje;
 • sodelovanje pri strokovnih aktivih;
 • interpretacija in posredovanje strokovnega mnenja o obravnavanih dijakih;
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi službami.

govorilne e-ure med 8:00 in 9:00 na epoštni naslov

Več o vpisu na fakulteto ali srednjo šolo najdete na naslednji povezavi:http://www.ssj-jesenice.si/vpis_srednja_fakulteta.html

ŠTIPENDIJE:


Na vrh strani