Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

  Seznam strokovnih delavcev

 E-pošta  Ime in priimek
  Razrednik
 Ivančica Adamek
 Brane Arko 2.P (bolniška odsotnost)     
 Petra Alič 4.BZ    
 Marta Bajc     
 Tomaž Bernard 2.P (nadomestni razrednik)    
 Romina Bernard     
 Barbara Bezenšek     
 Martina Blaško Basej 1.M    
 Nevenka Bregar     
 Karmen Brezovnik 2.CZ    
 Bojan Brun   
 Sonja Colja     
 Melita Čelesnik 1.CZ   
 Mateja Egart   
 Bojan Frelih 3.S   
 Silvana Gasar     
 Tomislav Gerbec     
 Janez Gluhar    
 Jernej Gregurić    
 Huljev Mirjana   
 Božo Intihar   
 Meta Jug 4.CZ   
 Irena Klinar Hajdinjak 2.AZ   
 Andrej Kajfež   
 Barbara Kodrič 3.AZ   
 Anuška Kokalj     
 Sara Koren 3.AV   
 Azira Kozjek     
 Maja Krajnik 3.BZ   
 Milan Kristan     
 Iris Kučina 4.AV   
 Monika Lotrič   
 Matjaž Markič 1.P   
 Marisa Monti
  
 Petra Naglič 2.A, 2.E  
 Nevenka Novak     
 Peter Novak
4.BV   
 Mateja Petrovčič 1.BZ   
 Anita Pristov   
 Miha Povšič
2.BZ   
 Ines Rajgelj
1.BV  
 Marjeta Rakar Gnilšak
2.AV  
 Ljubica Ravnikar   
 Ana Retuznik Bozovičar
2.BV   
 Maja Ručigaj
1.S   
 Luisa Sirc Nancy
3.BV   
 Kristina Sodja 2.S  
 Klaudija Ana Sotlar
3.A   
 Renata Stare
4.S   
 Darja Šatej   
 Dalibor Šolar
4.AZ   
 Miran Štempihar     
 Maja Štempihar 1.AZ   
 Maja Tajnšek     
 Marjan Teran
3.M    
 Katja Terseglav     
 Andreja Vehar Jerman     
 Stanko Vidmar
    
 Nataša Vrtačnik
    
 Matjaž Zaplotnik
2.M   
 Katja Zupan 1.AV   
 Metka Žnidar
    


Na vrh strani