Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Strojni tehnik

Trajanje šolanja: 4 leta

Pripravlja se za upravljanje zahtevnejših strojev, naprav, strojnih linij, za uporabo računalnikov pri konstruiranju, za vodenje podjetja ter za nadaljnje šolanje na višjih in visokih šolah.

Znanje mu omogoča raznovrstno zaposlitev, na primer v oddelku kontrole materiala, vodenje in nadziranje tehnoloških procesov v proizvodnji, nadzorovanje delovanja strojev in naprav, konstruiranje strojev in naprav, načrtovanje končnih izdelkov in tehnoloških postopkov …

Strojni tehnik mora biti iznajdljiv in natančen, imeti mora organizacijske sposobnosti in smisel za reševanje tehnoloških in tehničnih problemov. Poklic je primeren za fante in dekleta.

PREDMETNIK:

Prenesi predmetnik v PDF obliki


STROJNI TEHNIK - POKLICNA MATURA:

Skupni del: 

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • strokovna znanja iz strojništva

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
  • izdelek oziroma storitev in zagovor

Na vrh strani