Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

  Splošne informacije

Naslov šole:
Ulica bratov Rupar 2
4270 Jesenice

Davčna številka: SI 62275348
Matična številka: 5854105000
TRR: IBAN SI 56 0110 0603 0697 613

Telefonske številke:
Tajništvo (Karmen Robič - tajnica, Staša Potočnik - administratorka): 04 581 31 00
Fax: 04 581 31 13
e-pošta: info@ssj-jesenice.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.30 do 12.00


Svetovalna delavka (Azira Kozjek, univ. dipl. psih.): 04 581 31 16,
e-pošta: azira.kozjek@guest.arnes.si

Računovodstvo (Darja Šoklič - računovodkinja): 04 581 31 18,
e-pošta: racunovodstvo@ssj-jesenice.si


Tajnica poklicne mature
(Karmen Brezovnik, prof.): 030 661 143;
e-pošta: karmen.brezovnik@ssj-jesenice.si

Tajnica zaključnega izpita (Barbara Bezenšek): 041 456 261;
e-pošta: barbara.bezensek@guest.arnes.si

Multiplikatorka SIMS (Nataša Vrtačnik, univ. dipl. ekon.): gsm: 041 446 791,

Knjižničarka (Mateja Egart, prof.): 04 581 31 25,

Organizatorka dijaške prehrane (Barbara Bezenšek): 041 456 261;
e-pošta: barbara.bezensek@guest.arnes.si


Enota za izobraževanje odraslih: 04 581 31 39, 04 586 69 20

Enota učnih delavnic, vodja delavnic (Marjan Teran, dipl. inž.): 041 394 067


Na vrh strani