Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

  Vpis 2018/2019V spodni priponki je rokovnik – potek vpisa za šolsko leto 2017/2018, ki ga je izdalo MIZŠ.  
Ključni datumi so:

  1. 1.      Prijavo oddate do 5.4.2018 (izpolnijo in oddajo v OŠ, OŠ pošlje prijavo k nam)
  2. 2.      Javna objava števila prijav 10.4.2018 na spletnih straneh MIZŠ
  3. 3.      Prenos prijav do 25.4.2018 (kdor se premisli dvigne prijavo in jo odnese v drug program/šolo)
  4. 4.      Vabila k vpisu - prvi teden junija in obvestilo o omejitvi (če je preveč kandidatov)
  5. 5.      Vpis od 19.6.2018 do 22.6.2018 (točen datum in ura bosta napisana na vabilu k vpisu)
  6. 6.      6.7.2018 objava prostih mest na spletni strani MIZŠ
  7. 7.      Možen vpis  do 31.8.2017 na še prosta mesta
  8. Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na šolsko svetovalno službo 04 581 31 16 (ga. Azira Kozjek)

Rokovnik vpisa


Na vrh strani