Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

  Programi


S T R O J N I Š T V OZ D R A V S T V E N A   N E G AE K O N O M I J A

V šolskem letu 2017/2018 ne bomo izvajali 1. in 2. letnika programa administrator 

P R E D Š O L S K A   V Z G O J ANa vrh strani