Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Predšolska vzgoja

Čas šolanja: 4. leta

Po opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje na Pedagoški fakulteti na triletnem programu predšolske vzgoje ali na drugih fakultetah v skladu z razpisnimi pogoji.

Najpomembnejše za vzgojitelja predšolskih otrok je veselje do dela z otroki, sposobnost dobrega komuniciranja in obvladovanje socialnih veščin. Biti mora socialno odgovoren, imeti organizacijske sposobnosti, telesne spretnosti.

Poleg splošnih predmetov, si dijaki v strokovnih modulih pridobijo še znanja, ki jih bodo potrebovali v svojem poklicu. Dijaki znanje, ki ga pridobijo v šoli, uporabijo pri praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, kjer se vključijo v vsakodnevno delo in se takospoznajo s svojim bodočim poklicem.

Dijaki se po uspešno opravlejni poklicni maturi zaposlijo v javnih in zasebnih vrtcih, vzgojnih zavodih za otroke z motnjami v razvoju ...

PREDMETNIK:

Prenesi predmetnik v PDF obliki

Poklicna matura:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskih otrok

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Na vrh strani