Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 


Ljudje vedno krivijo svoje okoliščine za to, kar so. Ne verjamem v okoliščine. Ljudje, ki jim uspeva v tem svetu, so tisti, ki vstanejo in poiščejo okoliščine, ki jih želijo, in jih, če jih ne morejo najti, naredijo.

 

 (George Bernard Shaw)


Načrtovanje kariere je dejaven proces in poteka celo življenje. S pridobivanjem informacij, raziskovanjem lastnih interesov in potreb, talentov, sposobnosti, vrednot, raziskovanjem možnosti v okolju povečujemo zavedanje o sebi, lažje sprejemamo odločitve in se prilagajamo spremembam v okolju. 

V naši šoli poudarjamo pomembnost razvoja kariere dijakov in jih z različnimi aktivnostmi spodbujamo k ozaveščanju in razmišljanju o tem, da  se kariera ustvari in se ne zgodi, da imajo možnost izbirati in načrtovati kariero in spoznavati svoje potenciale in jih razvijati. Povezujemo se tudi z lokalnim okoljem in njihovimi dejavnostmi.  

V kotičku so podatki o štipendijah, počitniškem delu (povezanem s stroko), o razpisih. Dodane so povezave na strani, ki so lahko služijo kot pripomoček pri razmišljanju o karieri (študiji, opisi poklicev…).   


Zapisala: Azirja Kozjek, svetovalna delavka

Karierna svetovalka za vseživljensko karierno orientacijo

Vpis v srednjo šolo:
           
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


Štipendije:
 
        https://www.sklad-kadri.si/si/stipendije

Študij:

         https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/kontakti/

         https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx

         https://www.upr.si/sl/

         https://portal.evs.gov.si/prijava


Opisi poklicev: 

         http://www.mojaizbira.si/

         https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

Beleženje neformalno pridobljenega znanja: 

         http://www.nefiks.si/Na vrh strani