Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Trajanje izobraževanja

Čas izobraževanja: dve leti.

Pogoji za vpis: uspešno končanih najmanj 7 razredov osnovne šole oz. končana osnovna šola s prilagojenim programom.

Opis poklica Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomočnik v tehnoloških procesih je usposobljen za enostavna dela na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke. Obvlada osnove elektrotehnike, električnih inštalacij in strojev. Pri delu mora biti zanesljiv, redoljuben in ima dobro razvite ročne spretnosti. Delo, ki ga opravlja, zahteva pozitiven odnos do racionalne rabe energije, varstva pri delu in ekologije.

Možnost zaposlitve:

  • v vseh industrijskih panogah,
  • v trgovini,
  • v obrti.

Možnost nadaljnjega izobraževanja
: po uspešno zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju se lahko vpišete v prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja ali srednjega strokovnega izobraževanja

PREDMETNIK:

Prenesi predmetnik v PDF obliki

Zaključni izpit:

  • Izdelek oz. storitev in zagovor.

Na vrh strani