Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

 

  Novice in obvestila

Lokalni posvet na Srednji šoli Jesenice - 11. 5. 2017 uredil: Andreja Vehar Jerman, Datum objave: Sobota, 13 Maj 2017 20:32

 
Srednja šola Jesenice je konzorcijski partner projekta Za medkulturno sobivanje, ki je delno financiran iz Evropske unije in Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Naši sodelujoči zavodi so: Vrtec Jesenice, Osnovna šola Prežihovega Voranca,  Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Koroška Bela in Osnovna šola Poldeta Stražišarja. Sodelujemo pa tudi z Gimnazijo Jesenice.

 Na Srednji šoli Jesenice smo pod vodstvom naše multiplikatorke ga. Nataše Vrtačnik v četrtek, 11. 5. 2017, pripravili lokalni posvet na temo Vključevanje priseljencev v našo lokalno skupnost. Poleg predstavnikov sodelujočih zavodov so na posvetu sodelovali: ga. Marta Kavčič z Upravne enote Jesenice, ga. Anita Bregar s Centra za socialno delo, ga. Lili Tkalec iz Mladinskega centra, ga. Maja Radinovič Hajdič z Ljudske univerze Jesenice, ga. Eldina Čosatović iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in ga. Faila Pašić Bišić iz dobrodelnega društva UP. Namen srečanja je bila predstavitev programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga izvaja Srednja šola Jesenice v okviru projekta in pregled vseh aktivnosti, ki se izvajajo v zvezi s priseljenci na Jesenicah. Skupna ugotovitev je bila, da je nabor dejavnosti, ki jih ponuja naše lokalno okolje za vključevanje priseljencev v lokalno skupnost, obširen in raznolik.

 Nekateri programi namenjeni vključevanju priseljencev se podvajajo, zato bi bilo smiselno, da se v lokalni skupnosti dogovorimo, kdo jih bo izvajal. Prav tako smo se sodelujoči odločili, da bodo na razpravo o tem, kaj priseljenci dejansko potrebujejo, povabili zastopnike priseljenskih organizacij.

 Lokalni posvet je pokazal paleto aktivnosti, ki jih naša lokalna skupnost lahko izvaja kot pomoč pri vključevanju priseljencev, vendar je potrebno poiskati komunikacijske kanale, s katerimi bi lahko priseljence o dejavnostih lokalne skupnosti seznanili.

Zapisala: Nataša Vrtačnik, multiplikatorka SIMS

Strokovni tim SIMS Srednje šole Jesenice:

Miha Povšič

Marjeta Rakar Gnilšak

Petra Teraž

Andreja Vehar Jerman
Katja Zupan

Foto: Andreja Vehar Jermannazaj   Celoten arhiv

Skupine novic

407 Splošno

Zaznamki

Lokalni posvet na Srednji šoli Jesenice - 11. 5. 2017 Lokalni posvet na Srednji šoli Jesenice - 11. 5. 2017 Lokalni posvet na Srednji šoli Jesenice - 11. 5. 2017 Lokalni posvet na Srednji šoli Jesenice - 11. 5. 2017 Lokalni posvet na Srednji šoli Jesenice - 11. 5. 2017 Lokalni posvet na Srednji šoli Jesenice - 11. 5. 2017

Na vrh strani