Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

 

  Novice in obvestila

Prostovoljstvo na SŠJ uredil: Andreja Vehar Jerman, Datum objave: Nedelja, 23 April 2017 18:09

Prostovoljno delo je  ne samo humana oblika nudenja pomoči, temveč tudi način za kvalitetno preživljanje prostega časa.  Dijaki prostovoljci nudijo pomoč v obliki druženja, učne pomoči in so podpora tujcem pri vključitvi v lokalno okolje. Nudijo pomoč bolnikom v bolnici Jesenice (druženje) in dijakom tujcem pri vključitvi v okolje in šolski sistem ter dijakom z učnimi težavami. Starostnikom v domu za starejše občane pa s svojo prisotnostjo popestrijo marsikatero popoldne.   
Namen je tudi, da dijaki spoznajo, da smo ljudje lahko povezani med seboj brez sodobnih tehnologij in prepoznajo pomembnost človeške bližine in stika.

Cilji izvedbe projekta:
- spodbujati razvoj altruizma in humanosti,

- širiti solidarnost in prostovoljstvo v šoli,

- pomagati dijakom/učencem z učnimi težavami,

- pomagati dijakom/učencem »tujcem« v obliki tutorstva (preprečevanje socialne izključenosti),

- prostovoljci razvijejo občutek uspešnosti,

- prostovoljci in uporabniki pomoči strukturirano preživijo prosti čas (manj časa za družabna
omrežja),
- prostovoljci skozi dajanje pomoči razvijajo pozitiven občutek lastne vrednosti  in razvijajo
empatijo in asertivnost,
- razvijajo komunikacijske spretnosti,

- pridobivajo izkušnje na področju dela z mladimi. 

PROSTOVOLJNO DELO NA LJUDSKI UNIVERZI JESENICE

Tudi v letošnjem šolskem letu naši dijaki na Ljudski univerzi nudijo učno pomoč osnovnošolcem iz okoliških šol. Prostovoljno pomoč organizira Ljudska univerza Jesenice. Pomoč poteka ob torkih in sredah med 14.00 in 15.00 uro.

DAN ZDRAVJA

Tako kot že nekaj let so tudi letos  dijaki  zdravstvene nege sodelovali na »Dnevu zdravja«, ki je potekal v Kolpernu med 9.00 in 12.00 uro. Sodelovali so na stojnici Spolnost in kontracepcija.


Zapisala: Azira Kozjek, univ. dipl. psih.
Foto: Nik Bertoncelj, 2.AV

nazaj   Celoten arhiv

Skupine novic

467 Splošno

Zaznamki

Prostovoljstvo na SŠJ Prostovoljstvo na SŠJ Prostovoljstvo na SŠJ Prostovoljstvo na SŠJ Prostovoljstvo na SŠJ Prostovoljstvo na SŠJ

Na vrh strani