Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 


Projekt MUNERA 3

Projekt Munera 3 zaposlenim nudi številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Projekt se odvija v šolah po Sloveniji v obdobju od 2018 do 2022 na področjih tehnike, biotehnike in storitev.


Na Srednji šoli Jesenice izvajamo programe usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole. Namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Gre za krajše programe, ki trajajo najmanj 50 ur.

-       Angleško besedišče za pedagoške delavce

-       Kako ravnati v primeru nepredvidenih situacij

-       Izobraževanje o zdravem življenjskem slogu

-       Usposabljanje za upravljalce daljinsko vodenih dvigal

-       Usposabljanje za upravljalce mostnih dvigal – žerjavovodje

-       Usposabljanje za rezanje s kisikom

-       Usposabljanje za voznika viličarja

-       Tečaj slovenskega izrazoslovja s področja strojništva in tehnike za tujce

Za več informacij pišite ali pokličite na: petra.teraz@guest.arnes.si, 031-277730

Na vrh strani