Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

  Knjižnica in učbeniški sklad

Knjižničarka: Mateja Egart, prof.
  telefon: 04 581 31 25
  odprto od 7. do 14. ure
  

Ob vpisu na Srednjo šolo Jesenice vsak dijak postane član šolske knjižnice. Članarine ni. Rok izposoje za knjižno gradivo je 14 dni, z možnostjo podaljšanja. Zamudnina je 0,05 evrov na dan. Referenčno gradivo, revije in časopisi niso namenjeni izposoji in se lahko  uporabljajo  le v čitalnici, kjer so na voljo tudi trije računalniki.

Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Naročilnice na učbeniški  sklad ter seznami potrebnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih morajo dijaki kupiti sami, so objavljeni na spletni strani šole,  najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta, za naslednje šolsko leto.
Bodoči dijaki prvih letnikov dobijo naročilnico za učbeniški sklad ter seznam obveznega gradiva hkrati z vabilom na vpis, dijaki ostalih letnikov pa pri razrednikih.
Izpolnjene naročilnice dijaki prvih letnikov oddajo ob vpisu, dijaki ostalih letnikov pa svojim razrednikom. Izposojnina učbenikov iz učbeniškega sklada znaša 30% nabavne cene. Možno je naročiti le celoten komplet učbenikov.
Učbeniki se razdelijo  dijakom v prvem tednu pouka. Uporabnik učbeniškega sklada se lahko tekom šolskega leta odloči, da bo posamezen učbenik obdržal. V tem primeru je dolžan plačati razliko do nabavne cene učbenika.
Dijaki vrnejo izposojeno gradivo v knjižnico najkasneje do 24. junija. Tisti dijaki, ki imajo popravne izpite, lahko gradivo po dogovoru obdržijo  čez počitnice.

Če dijaki učbenikov ne vrnejo pravočasno ali jih izgubijo, so dolžni poravnati odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.


Naročilnice na učbeniški sklad ter seznam obveznih učbenikov (UČ) in delovnih zvezkov (DZ) za vse usmeritve in letnike za šolsko leto 2020/2021


ZDRAVSTVENA NEGA

PREDŠOLSKA VZGOJA

STROJNI TEHNIK

MEHATRONIK OPERATER

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

Na vrh strani