Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Datum: 27.6.2019  

ZAMENJAVA DOTRAJANE STREHE

Številka javnega naročila: 2019/1

Naročilo male vrednosti po 47. členu ZJN-3

  

Naročilo obsega ZAMENJAVO DOTRAJANE STREHE na Srednji šoli Jesenice:

1. Zavarovanje gradbišča

2. Demontaža obstoječe strešne kritine in odvoz na deponijo

3. Dobava strešne kritine – trapezna s 3 cm pur in al folijo – 1300 m2

4. Montaža nove kritine, dvokapnica s 7% naklonom

5. Dobava in montaža žlebov, odtočnih kotličkov, odkapne pločevine, zaključne obrobe, prezračevalnega slemena

Ogled predvidenih del je na objektu, po predhodni najavi na tel. št. 041-394067, kontaktna oseba je Marjan Teran.

 

 

 

 

Na vrh strani