Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

Srednja šola Jesenice objavlja javni razpis:

" Malice za dijake Srednje šole Jesenice, ki se izvajajo na okolju prijazen način" - evidenčni postopek


Povabilo k oddaji ponudbe in vsi obrazci so v priponki tega obvestila.


Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do 29.5.2020 do 12.00 ure.

Javnega odpiranja ne bo. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 12.6.2020.

Razpisna dokumentacija
Razpisni obrazci


Na vrh strani