Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice

Telefon: 04 581 31 00       info@ssj-jesenice.si

 

POKLICNA MATURA

 
Z Zakonom o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) je poklicna matura opredeljena kot državni izpit, s katerim se končujejo različne oblike strokovnega izobraževanja (štiriletno tehniško in drugo strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj).
Z opravljeno poklicno maturo kandidat, kandidatka pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
 
Z zakonom o visokem šolstvu je tudi poklicnim maturantom, maturantkam omogočeno, da študij nadaljujejo v univerzitetnih študijskih programih, ki takšno možnost dopuščajo, vendar morajo poleg poklicne mature dodatno opraviti izpit iz enega predmeta splošne mature.
 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:
  • dveh predmetov skupnega dela,
  • dveh predmetov izbirnega dela.
 
Predmeti skupnega dela so:
  • slovenščina,
  • temeljni strokovno-teoretični predmet.

Predmeti izbirnega dela so:
  • matematika ali tuj jezik,
  • izdelek, storitev in zagovor, izpitni nastop in zagovor oz. 4. predmet poklicne mature

Zimski izpitni rok poklicne mature – 183 

DATUM - dan

AKTIVNOST

3. december 2018

Zadnji rok za prijavok poklicni maturi-zimski rok  

22. januar 2019 

Naknadne prijave k poklicni maturi – zimski rok iz upravičenih razlogov

28. januar 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature- zimski rok

1. februar 2019

Slovenščina – pisni izpit

4. februar 2019

2. predmet – pisni izpit

5. februar 2019

Matematika, angleščina, tuj jezik – pisni izpit

Od 6. februarja do 15. februarja 2018

Ustni izpiti in 4. predmet

4. marec 2019

Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi

7. marec 2019

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature - 191

DATUM- dan

 

AKITIVNOST

15. november 2018

Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi – spomladanski rok

30. marec 2019

Zadnji rok za oddajoprijave k poklicni maturi-  spomladanski izpitni rok na šoli

30. marec 2019

Zadnji rok za prijavok posameznemu predmetu splošnemature na gimnazijah 

19. maj 2019

Naknadne prijave k poklicni maturi – spomladanski rok iz upravičenih razlogov  

25. maj 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 

29. maj 2019

Slovenščina – pisni izpit

1. junij 2019

Angleščina – pisni izpit

6. junij 2018

Nemščina – pisni izpit

8. junij 2018

Matematika – pisni izpit

11. junij 2018

2. predmet – pisni izpit

 

Od 13. junija do 22. junija 2019

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. in 8. junija  2019.

 

Ustni izpiti in 4.predmet 

 

5. julij 2019

Seznanitev kandidatov/kandidatk z uspehom pri poklicni maturi

8. julij 2019

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature – 192

 

DATUM (dan)

AKTIVNOST

6. julij 2019

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi-  jesenski izpitni rok na šoli

14. avgust 2019

Naknadne prijave k poklicni maturi – jesenski izpitni rok iz upravičenih razlogov na šoli

20. avgust 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 

24. avgust 2019

Slovenščina – pisni izpit

 

26. avgust 2019

Matematika  – pisni izpit

 

28. avgust 2019

Angleščina, nemščina – pisni izpit

 

30. avgust 2019

2. predmet – pisni izpit

 

Od 24. avgusta do 4. septembra 2019

Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2019

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli

 

KORISTNE POVEZAVE 

Državni izpitni center Ljubljana – RIC

Center RS za poklicno izobraževanje – CPI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

TAJNICA POKLICNE MATURE: Nevenka Bregar, univ. dipl. org.

GOVORILNE URE: vsako sredo  od 9. 20 do 10. 05 ure v kabinetu 305,

                               telefon 04 581 31 19 – kabinet 305, 040 755 616

                               elektronski naslov nevenka.bregar@guest.arnes.si Na vrh strani